fbpx

Rogaland

Håheller

Håheller
Kurs i vindusrestaurering, Forsand, 2019

Sjøhusene på Engøyholmen

Sjøhusene på Engøyholmen
Istandsetting av sjøhusene Engøyholmen, Hundvåg, Rogaland.

Raunefjell

Raunefjell
Istandsetting av Jærhus, Kartavoll, Undheim Rogaland.