fbpx

 

Oppdatering i saken:

Meld deg på kurs i istansetting av steingjerder / tørrmuring - 30. august - 1. september 2018

Det arrangeres to kurs i istandsetting av steinmurer/tørrmuring på Grefsheim gård i september 2017. Meld deg på her!

 


Kurs i istandsetting av steinmurer

Grefsheim er en storgård på Nes i Hedmark med historie tilbake til middelalderen. Dagens hovedbygning ble oppført på 1830-tallet. Gårdsanlegget er en sentral del av kulturlandskapet rundt Mjøsa.

Kulturminner for allmennheten: Steingjerdene inngår i et svært populært turterreng og kulturlandskap. Mange gående og syklende bruker denne veien som inngang til skogen.

Kompetanseoverføring: Kompetanseoverføring i form av planlagte 2 kurs i tørrmuring. Kursene vil sammenlagt gå over fem dager med omkring 8 deltakere på hvert kurs.

Tilskudd fra Kulturminner for alle 2017: 70 000kr