fbpx

Oppdatering i saken: 

30 sept.: Kurs i steinmuring og restaurering av jordkjeller på Myrhe Os. 
Oppstart på kurs 25 september.
    Jon Holm Lillegjelten er instruktør.
    1 x 2 meter stor murkjeller
    4 - 6 deltagere, to håndverkere (alle lokale.) Kurset er fullt.


Kurs i restaurering av jord/steinkjeller, Os i Ø, Hedmark.

Koietrøa er en plass under garden nedre Myre i Østerdalen. På eiendommen ligger en jordkjeller. «Byggeår» for kjelleren er usikker, men over døra ligger en solid stein, der er det risset inn EGS MHD, Esten Pedersen og Marit Hansdatter som bodde i Koietrøa i 1880-åra.

Jord- og steinkjellere var vanlig både i bygda og på setra for oppbevaring av melkeprodukter og mat. Kjellerne ble gjerne gravd inn i bakken eller en haug og plassert nordvendt. Konstruksjonen er enkel muring med tømret røste og dør.

Kulturminner for allmennheten: Jordkjelleren er privat, men en del av kulturlandskapet på Myre, like inntil RV 30 og godt synlig.

Kompetanseoverføring: Det planlegges ca. 20 timers kurs fordelt over 4-5 ettermiddager: tilstandsvurdering og planlegging, hva slags materialer og utstyr, evt. spiker o.l. er brukt, praksis i steinmuring, enkel tømring i røste, legging av tak, evt. festes med smidd spiker eller treplugger. Tekking av taket med never.

Materialbruk: Stein skaffes fra steinbrudd i nærheten. Til røstet og tak brukes prima malme materialer fra lokalt sagbruk. Taket tekkes med never, som hentes fra bjørkeskog i nærheten.

Tilskudd fra Kulturminner for alle 2017: 15 000 kr