fbpx

Oppdatering i saken:

Kurs i tilstandsvurdering ble gjennomført en lørdag i september 2017. 

 


Kurs i tilstandsvurdering, Sør Odal, Hedmark.

Det gamle huset står i gardstunet på Vestby, og ble flyttet hit fra en nabogård omkring 1880. Huset er en 1 1/2 etasjes tømmerbygning i svært dårlig stand. Det var gitt rivetillatelse på huset, som deretter ble kjøpt opp og nå må flyttes.

Kulturminner for allmennheten: Dette er pt et privat hus i forfall. Den nye eieren skal bruke huset til kårbolig, kontor mm, men vil formidle husets historie, prosess med bevaring og formidle det arbeid som nedlegges.

Kompetanseoverføring: I forbindelse med flytting av huset skal det gjennomføres et kurs i tilstandsvurdering med ulike tema: Lokal byggeskikk, tilstandsvurdering med observasjon, hvordan avdekke husets historie, materialer, redskaps- og bruksspor beskrivelse av tilstand og årsak, fotodokumentasjon, oppmåling, tegning, merking, framdrift i arbeidet. Gammel og ny eiers betraktninger, muligheter, utfordringer.

Kurset er tenkt som et åpent kurs for alle interesserte, begrenset til ca.10-15 deltakere.

Tilskudd fra Kulturminner for alle 2017: 10 000 kr