fbpx

Oppdatering i saken:

Arbeidene med musikkpaviljongen nærmer seg slutten. 

 


Istandsetting av musikkpaviljong fra 1918 i Melbu, Nordland.

Melbu Musikktribune (Paviljongen) ble oppført av lokale foreninger, og innviet i 1918. Stedets musikkliv sto sentralt den gang som nå. Paviljongen er fortsatt i bruk og benyttes i den lyse årstid til opptreden i sang og musikk - gjerne kor eller korpsmusikk.

Kulturminner for allmennheten:
Sang, musikk og andre kulturarrangementer knyttet til Melbu torg.

Kompetanseoverføring:
Det er en etablert dugnadsgjeng som holder jevnlige dugnader i den lyse årstiden. Spesielt restaurering av takkonstruksjonen står sentralt.

Tilskudd fra Kulturminner for alle 2016: 30 000 kr