fbpx

Nytt tilskudd til Fiskeværet og Væreiergården i Å i Lofoten

      IMG 6397a

Fiskeværet og Væreiergården søkte om ytterligere midler fra Kulturminner for alle (støttet av Sparebankstiftelsen DNB). Søknadsfristen var 1. mars 2017, og søknaden nådde frem.

Eline Holdø fra hovedstyret i Fortidsminneforeningen overleverte tilsagnsbrevet 26. mai, - vi gleder oss til videre samarbeid og aktivitet!

                                  

IMG 6408