fbpx

Oppdatering i saken:

 Dagskurs i bygningsvern på Raunefjell

 


Istandsetting av Jærhus, Kartavoll, Undheim Rogaland.

Raunefjell er et fraflyttet gårdsbruk og består av jærhus, låve, uthus og tun. Jærhuset er oppført i tømmer hvor første byggetrinn skriver seg fra ca. 1830- tallet.

Kulturminner for allmennheten: Bygningene er nå ikke i bruk, men Fortidsminneforeningen Jæren er i kontakt med daglig leder og styreformann i Jæren friluftsråd for et samarbeid som sikrer bruk av bygningene. Sannsynligvis som møteplass for turgåere, fritidsfiskere og ikke minst huse kursvirksomhet i friluftsliv til unge. Aktuelt vil også være ulike kulturformål med utstillinger, folkeopplysning, via foredrag og kanskje arbeidsstuer for brukskunst, møtearena for Fortidsminneforeningen Jæren mm.

Kompetanseoverføring:
Stort engasjement lokalt både innbyggere og lokalpresse. Bryne Vgs. ønsker å delta med elever i prosjektet for å skape interesse og kunnskap om historiske bygg.

I denne tildelingsrunden er det gitt midler til å starte arbeidene med jærhuset, samt å gjennomføre kurs i tilstandsvurdering av hele anlegget.

Tilskudd fra Kulturminner for alle 2016: 150 000 kr