fbpx

Nytt tilskudd i 2019 til restaurering av stuebygningen Othiliestua.
Tiltakene omfatter istandsetting av grunnmur, syllstokk, utvendig kledning, vinduer og dører. Arbeidene vil danne en læringsarena for elever fra Skarnes vgs., avd. Byggfag. 


Istandsetting av enhetslåve Roverud Gård, Kongsvinger, Hedmark.

Roverud gård var Krongods fra tidlig 1600- tall. Dagens gårdsanlegg ble anlagt fra Hovedbygning 1798, utover tidlig 1800 tall, Enhetslåven, i sin nåværende form, fra tidlig1900 tall.

Kulturminner for allmennheten:
Låven ligger på privat gårdstun, men ligger sentralt ved innkjøring til bygda Roverud langs R205. Lokalbefolkning bruker privat vei over gårdstunet for å benytte turvei og tilgang til badeplass ved Glomma.

Kompetanseoverføring:
Kompetanseoverføringen sikter seg inn mot lokale håndverkere.

Tilskudd fra Kulturminner for alle 2018: 200 000 kr

Tilskudd fra Kulturminner for alle 2019: 150 000 kr