fbpx

 

Oppdatering i saken: 

2018:
Vindusrestaureringskurset - juli 2018


2017:
Forberedelser til rastaurering på Sinjarheim igang

Kurs og dugnad på Sinjarheim

Nytt tilskudd til Sinjarheim og Teigen 2018: Prosjektet skal omfatte sikring og dokumentasjon av en høylåve på Teigen, restaurering av vinduer, istandsetting av en utglidd steinmur, Høylåven på Sinjarheim, maling av en gammel stove, fasaden mot tunet og sauefjøset. Det skal avholdes kurs 5 - 8 juli, sommeren 2018. 


Restaurering av Sinjarheim, Aurlandsdalen, Sogn og Fjorande.

Sinjarheim har trolig vært bebodd siden før Svartedauen. Sagnet forteller at det kom en gang en mann over fjellet (eller ned fra fjellet) og la seg til å sove. Det var sagt til ham i drømmen at her skulle han bygge og bo. Fangstgroper i fjellet rundt bekrefter at det har vært mennesker i området i uminnelige tider. 

Første skriftlige kilde finnes i 1606. Navnet lyder da Synderim, senere Sønereimb.  Navnet har gitt spekulasjoner om flere betydninger - “elvens sang”- “utsyn” m. flere. Sinjarheim ble nedlagt som gård og fraflyttet i 1922. Årsaken var at omgangsskoleordningen ble nedlagt og det ble for lang skolevei for barna (det var 12 unger i familien). Sinjarheim ble imidlertid drevet som seter fram til 1960.

Kulturminner for allmennheten:
Tunet er offentlig tilgjengelig og ligger på turveien mellom Østerbø og Vassbygdi. For overnatting må det gjøres avtale. Setra med sin plassering i kulturlandskapet er et godt vitnesbyrd om tidligere tiders landbruk, og en plass mange har et forhold til.

Kompetanseoverføring:
Det har pågått restaurering/dugnad/kurs på Sinjarheim siden 1988. Arbeidene gjøres i samarbeid med Sogn Jord og hagebruksskule, og skolens elever deltar i restaureringsarbeidene.

Tilskudd fra Kulturminner for alle 2016: 202 300 kr

Tilskudd fra Kulturminner for alle 2018: 177 500 kr