fbpx

 

Oppdatering i saken: 

Seminar: Når må vi reparere reparasjonene?

 


Istandsetting av fundamentering og bærekonstruksjon på sjøen, Engøyholmen, Hundvåg, Rogaland.

Prosjektet omfatter to sjøhus oppført omkring 1835 på en liten holme. De to bygningene representerer idag et av de siste autentiske sjøhusmiljøene i Stavanger der husene har fasaden i sjøkanten. Opprinnelig ble sjøhusene benyttet til sildesalting, ansjos- og hummer- eksport, bl.a. av Chr Bjelland AS & Co.

Sjøhusene sto til nedfalls på 1980-tallet. Stiftelsen Engøyholmen Kystkultursenter ble etablert og overtok bygningene i 1990. Sjøhusene ble restaurert 1989 - 1990, da man tok de delene som var absolutt nødvendige for å redde bygningene og sikre videre bruk.

Kulturminner for allmennheten:
Sjøhusene benyttes i dag som opplæringsarena for NAV-klienter. Her foregår vedlikehold av kystkultursenterets fartøy og båter. Ansatt båtbygger og skipsmekaniker har ansvar for sine fagområder i formidlingen, men deltar også i bygningsrestaureringen.

Etter at istandsettingen er gjennomført kan skoleprosjektet, et tilbud med 20 plasser til barne- og ungdomstrinnet med tilpasset tilbud i vårt miljø, komme tilbake etter å ha vært i "landflyktighet" i byggeperioden. Dette gjelder også Sjøspeiderne. Det skal i tillegg etableres et småbåtverksted på loftet. 

Kompetanseoverføring:
Stiftelsens formål slår fast at vi skal drive formidling, og at vi skal dele den kunnskapen vi erverver med befolkningen generelt, men med spesiell vekt på målgruppen «de som står i fare for å falle utenfor ordinært skole og arbeidstilbud». Underveis i restaureringsarbeidet og det som følger med deltar stiftelsens ansatte, klienter og frivillige under veiledning av tradisjons- håndverker fra firma Byggmester Jens Gerlach Sørensen A/S. Firmaet har også en lærling med på prosjektet. Det planlegges kurs/seminar vurdering av materialer, grad av utskiftning etc. i første kvartal 2017. 

Tilskudd fra Kulturminner for alle 2016: 200 000 kr