fbpx

 


Istandsetting av smie, Ullensaker, Akershus.

Holen gård har våningshus fra rundt 1880 og en driftsbygning fra 1908. Gården har historisk vært en sentral plass i bygda, og fram til ca. 1850 lå det skysstasjon der.

Smia på Holen gård er opprinnelig et stabbur i laftekonstruksjon, og med ukjent byggeår. Bygningen ble flyttet til tunet og omgjort til smie rundt 1930. Smia var trolig i bruk fram til slutten av 1940-/begynnelsen av 1950-tallet.

Kulturminner for allmennheten: Smia ligger på et privat gårdstun, men vil være offentlig tilgjengelig for publikum gjennom visningsdager i istandsettingsperioden. Det er videre planlagt smiekurs og andre formidlingsarrangement i fremtiden. Smia er et viktig element i Borgens kulturlandskap og vil, etter at området ryddes for trær, være godt synlig fra E16.

Kompetanseoverføring: Byggfaglinjen ved Nes videregående skole vil gjerne delta i prosjektet, for eksempel gjennom utplassering av elever. Utførende håndverker vil stå for opplæring av elevene i tørrmuring og lafteteknikk. Det er også ønskelig å gjennomføre kurs i smiing av hengsler, beslag m.m. i forbindelse med istandsettingen. I tillegg er det mulig å gjennomføre kurs i komposisjonsmaling når bygget står ferdig.

Underveis i arbeidene vil det arrangeres åpne dager/visninger for å gi publikum innsikt i stedets historie og i tradisjonshåndverk. Smiing kan da være en del av programmet.

Tilskudd fra Kulturminner for alle 2017: 250 000kr