fbpx

Den gamle butikken i Posåsvegen ligger sentralt i bygda som strekker seg både på svensk og norsk side. I 1965 gikk den siste tømmerfløtingen i området. Etter det ble bygda mer og mindre fraflyttet og preget av sterkt forfall. Prosjektet handler om å sette i stand butikkbygningen og pakkhuset (begge oppført 1896).   Arbeidene utføres trinnvis. Midlene fra Kulturminner for alle skal gå til å utbedre takrenner og blikkenslagerarbeider.

Kulturminner for allmennheten:    
I dag brukes stedet som lagerbygning. I fremtiden vil stedet brukes til Formidling av lokalhistorie, håndverkskultur og lokal byggeskikk. Kulturminnet ligger sentralt til i bygda, nær veien. 

Kompetanseoverføring:  
Lokale håndverkerbedrifter vil gjennom prosjektet få praksis med blikkenslagerarbeider på vernede hus. Elever fra Solør videregående skole deltar med en dag på byggeplass under arbeidene.

Tilskudd fra Kulturminner for alle 2019: 26 875,-