fbpx

Gjennomført kurs i taktekking på Alapmosetra

Første helgen i august (2018) ble kurset i taktekking arrangert på Alapmosetra. Kurset var læringsrikt for alle som har vært innvolvert i restaureringen, sier Morten Tomter, tiltakshaver på Alapmosetra. Vi håper at taktekkingen av Alapmosætra har formidlet kunnskap og inspirasjon om fagområdet, slik at andre også velger denne taktekkingsmetoden på sine gamle bygg. 

210

Vårt mål er å gjenskape Alapmosætra og området rundt slik det var opprinnelig, Da vi mener at setra og seterområdet er et unikt kulturhistorisk område som må sikres for framtidige generasjoner. Vårt mål er å holde setra åpen på sommeren, med beitende husdyr og seterslått, slik at publikum kan ta del i og få kunnskap om Alapmosætra og tidligere tiders seterdrift. Alapmosætra er godt tilgjengelig ved at «Til topps i Målselv» har lagt en av sine turer til Skjærbekktjønna. Alapmosætra er et naturlig stoppested på tur til/retur fra tjønna.

211