fbpx

Statusrapport for Uthuset Lillestrøm - september 2108

Da er som kjent arbeidene med trekonstruksjonen godt i gang, Målet er nå å få stabilisert bygningen i bunnen slik at den tåler å bli hevet i forbindelse med fundamenteringsarbeidet. Tømrerne vil prioritere bunnsviller og avstivning nå i første omgang for at gravearbeidene skal kunne starte så fort som mulig.

Tilstanden på bakveggen var som ventet med relativt omfattende skader i bunnsvill og store setninger i veggkonstruksjonen. Tømmerkassa midt i bygget har som kjent fått skåret bort bakveggen, og her må det settes inn en erstatning (tungt bindingsverk) for å kompensere manglende stivhet.

Takkonstruksjonen har klart seg godt og har i liten grad fulgt etter bakveggens setninger. Planen er nå å heve bakveggen opp tilbake der den tidligere har vært og koble denne sammen med takkonstruksjonen igjen. På bildet under ser man en ca 15 cm høy kloss som tidligere har blitt satt inn mellom toppsvilla og sperra. Denne skal fjernes og veggen skal heves 15 cm slik at toppsvill igjen underbærer sperrene. 

Statusrapport 5.9 2

Tiltakshaver har funnet takstein som mulig skal brukes. Steinen har riktig form og format som det vi antar har vært på uthuset. 
Statusrapport 5.9 2Statusrapport 5.9 2

Alle som har lyst til  vite mer kan være med på "Perle under restaurering": se arrangement på Facebook. Perle under restaurering - Uthuset, Doktorgården i Lillestrøm