fbpx

Styringsgruppemøte - behandling av tilskudd 2016

I Kulturminner for alle er det satt ned en Styringsgruppe, og det er denne gruppa som fatter beslutningene om fordeling av tilskuddsmidlene.

Styringsgruppa består av 7 medlemmer: KFA Bilde 1

2 representanter fra DNB sparebankstiftelsen
Birthe M. Selvaag og Eva Grothe

Representant fra Fortidsminneforeningen sitt hovedstyre
Hanne Bjørk

Representant fra Norsk kulturminnefond
Einar Engen

Representant fra Bymuseet i Bergen
Bjarte Gullachsen

Representant med håndverkererfaring og erfaring innen opplæring og utdanning NTNU
Roald Renmælmo

Generalsekretær Fortidsminneforeningen
Ola Fjeldheim

Styringsgruppa hadde møte tirsdag 8. november. Tema for møtet var fordeling av tilskuddsmidler for 2016, der fristen for å søke var 1. oktober. Ved frist var det kommet inn 90 søknader. Det ble besluttet å støtte 27 prosjekter med midler. Dette er gode prosjekter som ivaretar målene for Kulturminner for alle, der kulturminnet som skal reddes både er allment tilgjengelig og istandsettingsprosessene skaper en arena for opplæring i tradisjonshåndverk. Vi er nå i gang med å utforme vedtaksbrev, som blir sendt ut i siste halvdel av november.