fbpx

Oppdatering i saken

 

- Teglsteinsfjøset på Huser på NRK P2
- Følg prosjektet på facebook

Istandsetting av Teglsteinsfjøs, Nes, Akershus 

Teglsteinsfjøset på Huser i Fenstad i Nes er et av få gjenværende frittstående fjøs i Nes, kanskje på heile Romerike. Teglsteinsveggene står på en gråsteinsmur rundt en kjeller under heile huset. Denne kan ha vært kjeller under et eldre laftet fjøs. Fjøset står sørøst i et åpent firkanttun der hovedbygningen fra seint 1700-tall eller tidlig 1800-tall danner vestveggen, et stabbur og et nyere garasjebygg nordveggen og med tomta etter en tidligere låve i øst. 

Teglsteinsjøset, bygd før 1868 skal istandsettes og få ny bruk. Både kjellergulv og etasjeskille skal settes istand. Etasjeskillet settes istand etter kulturminnefaglige retningslinjer gitt av Jon Godal. 

Kulturminner for allmennheten:  
Målet er at bygningen skal bli et galleri med servering og gårdsbutikk. Gården har utadrettet arbeid gjennom kurs, galleridrift og åpen kafe og vil invitere til visning og presentasjon av arbeidet underveis. Noe av dette vil gjøres under paraplyen Kulturminnebøndene. 

Kompetanseoverføring:  
På Teglsteinsgården skal de invitere til workshop for å formidle og overføre kunnskap fra Jon Godal til både rutinerte håndverkere og elever i utdanning.  

Huser gård har språkpraksis for flyktninger og inviterer utenlandsk ungdom til å delta i dugnadsarbeid. Prosjektet vil formidles gjennom samarbeid med Kulturminnebøndene, Bygningsvernsenteret, Nes kommune og Fortidsminneforeningen lokalt.   

Gården har utadrettet arbeid gjennom kurs, galleridrift og åpen kafe og vil invitere til visning og presentasjon av arbeidet underveis. 

Underveis i arbeidet vil det bli tilbudt workshop og visningsrunder og foredrag. 

https://www.facebook.com/Husergard/  

http://husergard.no/  

Tilskudd fra Kulturminner for alle 2018: 150 000 kr