fbpx

Teglsteinsfjøset på Huser på NRK P2

Programleder Ihlebæk besøkte teglsteinsfjøset på Huser med tre spennende historikere: Jan Erik Horgen, etnolog og bygdebokforfatter, Frank Meyer, historiker og leder av Arbeiderbevegelsens arkiv og Gjermund Kolltveit, en uavhengig musikkarkeolog, musikkforsker, forfatter og musiker med base på Nesodden og med forskningsinteresser innenfor arkeologiske og antropologiske perspektiver på musikk og lyd. Lydbildet av elever fra Eidsvoll videregående som barker tømmer, er nå i NRK sine arkiver

Teglsteinsfjøset på Huser på NRK P2

Programleder i Museum på P2 Jan Henrik Ihlebæk har gjort lydopptak og intervjuer under arbeidet med legging av bjelkelaget i Teglsteinsfjøset på Huser. Garden Huser har fått støtte fra Kulturminner for alle til å legge gulv basert på gammel byggeskikk.

Da NRK var innom, arbeidet elever fra tømrerlinja på Eidsvoll videregående skole med barking av tømmer med barkespader, økser og kniver.

Elevene lærte også å håndtere manuell forflytning av store tømmerstokker inn i bygget, inn på svilla og deretter ble stokkene nivellert på plass.

Riktig teknikk er viktig når så tunge og lange materialer skal håndteres og daglig leder i Egil byggtjeneste ga elevene nyttig kunnskap.

Det ble en praktisk dag der elevene fikk bruke mye utstyr og egne krefter. Enkelte ble så facinert at de knapt klarte å ta pauser. Under oppsummeringen var det moro å konkludere med at besøket hadde motivert flere til å jobbe med istandsetting.

Bygget er i relativt god stand og Ole Jacob Holt og Tove Elise Ihler fra Ressurssenteret for eldre landbruksbygg, anbefalte istandsetting i 2012.

Fjøset er bygd før 1868 og er et av få gjenværende frittstående fjøs i Nes, kanskje på heile Romerike. Jfr etnolog Jan Erik Horgen.

I perioden 1980 og fram til nå, har det vært ei skråbingetørke i fjøset. Tørka er ikke lenger i bruk og eier ønsket derfor å finne ny bruk for bygningen

Utfordringen var å legge et gulv med et spenn på 8 meter uten å bruke pilarer.

Det er en oppgave Jon Boier Godal har løst og arbeidet utføres av Egil byggtjenester

Godal har beregnet størrelsen på bjelkelaget, antall stokker og dimensjoner og har satt krav til hvor tømmeret skulle hugges og hvordan det skulle lagres. Når gulvet er på plass, vil han ta en måling for å konstatere at beregningene slo til.

Å velge istandsetting etter kulturminnefaglige prinsipper, har medført ekstra utfordringer for eier. Kunnskap og interesse innenfor tømrerfaget er lav med hensyn på istandsetting. Å bygge nytt er førstevalg for mange håndverkere. Det er både enklere og billigere.

Egil byggtjenester er heldigvis motivert for oppgaven og samarbeider godt med Jon Boier Godal.

Gjennom arbeidet med istandsetting har eier sett behovet for økt kompetanse innen istandsetting av gamle bygg og setter stor pris på støtten fra Kulturminner for alle.