fbpx

Våningshuset på gården/plassen Sundet nedre er oppført i første halvdel av 1700-tallet. Etter å ha stått ubebodd i ca 30 år var huset sterkt skadet av råte og skadedyr. Istandsettingen omhandler reparasjoner av tak, tegl, gulv, bunnstokker, og ildsted.

Kulturminner for allmennheten:   

Det er ønske om å skape en plass med mulighet for formidling av bygnings og lokalhistorie, både for barn og voksne. 

Kompetanseoverføring:

Prosjektet engasjerer en skoleklasse som får kurs i vindusrestaurering. 
To - tre interesserte elever får også mulighet til å være med på utskiftning av bunnstokk.   

Det gjennomføres "Åpen restaurering" med informasjonsskilt om arbeidene. Det er også planlagt to kompetanseseminarer om restaureringen.

Tilskudd fra Kulturminner for alle 2019: 200 000,-