fbpx

 

Oppdatering i saken:


Istansetting av ventebu ved Spro brygge, Nesodden, Akershus.

Bygningen er trolig oppført i mellomkrigstiden. Den er bygget i laftet "maskintømmer" og består av to rom. Ett rom var selve venterommet der de ventende satt på de veggfaste benkene langs veggene, mens det andre og mindre rommet var for oppbevaring av varer som skulle sendes med båten. De reisende var i stor grad feriegjester som bodde i hytter på Nesodden og som pendlet til jobb i Oslo ("Pappabåt"). 

Kulturminner for allmennheten:I dag går "Kyststien" rett forbi huset, og huset er lett tilgjengelig for allmenheten. Bua har vært kommunal eiendom fram til nå, og står p.t. tomt og forfaller. 

Fremtidig bruk: Velet vurderer å bruke varerommet som badstue i tilknytning til bading fra brygga rett utenfor bygget. Resten av huset (venterommet) blir velhus (kanskje kafe eller møterom).

Kompetanseoverføring:Vi ser for oss minst to håndverksområder som kan brukes i formidling: natursteinsmur og lafting. Eventuelt kan maling også være et egnet tema. Det legges opp til to eller flere kurs/"svenneprøver". Elever og andre deltakere får prøve seg i muring med naturstein, lafting og kanskje restaurering av vinduer/dører og maling. Det legges opp til bred mediedekning under hele prosessen, og stor grad av aktivering av lokalmiljøet 

Tilskudd fra Kulturminner for alle 2017: 350 000 kr