fbpx

Vindusrestaureringskurs på Væreiergården i Å i Lofoten august 2018

Kurs i vindusrestaurering på Væreiergården

Midt i august i 2018 gikk et veldig flott kursopplegg med vindusrestaurering av stabelen. Fiskeværet i Å i Lofoten har vært et tilskuddsprosjekt i kulturminner for alle siden 2016. Kurset fikk svært mange deltagere. Hele 16 håndverkere møtte opp. Størsteparten av dem er fra området. Dette viser en økende interresse for å lære tradisjonelle håndverksteknikker og bygningsvern blandt fagfolket. Rune Johnsen som sitter i Kulturminner for alle sin ressursgruppe er formidler og instruktør. 

Væreiergården har mange vinduer man kan bryne seg på. Kurset varer i tre dager, og deltagerne får være med på hele prosessen fra start til ferdig resultat. Det må skapes maling, gammel kitt må fjernes og glass må byttes ut i noen av vinduene. Lofoten er et værhardt område, og materialene har måttet tåle vær og vind. De delene av treverket som har fått fuktskader må byttes ut med nye deler. 

Arbeidet er teknisk, og krever nøyaktighet og tålmodighet, men det er også gøy!

Vi oppfordrer fler til å melde seg på slike kurs. Å ta vare på gamle vinduer er ikke bare mer miljøvennlig, men de har også bedre kvalitet enn det nyproduserte ferdigvinduer har. I tillegg er teknikkene en håndverkskunst som det er viktig å ta vare på i et samfunn som stadig baserer seg på nyfabrikering.