fbpx

Kurs i tradisjonell naustbygging

Kursleder: Tradisjonshåndverker og universitetslektor, Roald Renmælmo, Målselv, Troms.

Tussøy? En liten lun og fin øy utenfor Tromsø med bare 7 fastboende personer - og mye gammel kultur. Her
finner du arkeologiske kulturminner, et kulturhistorisk museum, et båtmotormuseum og et restaurert nord­landshus, Nerstua.

Kurstidspunkt: 06.06. -11.06.2017. Ankomst med ferga mandag 5. juni om kvelden.

Om kurset: Vi skal bygge et tilnærmet kopi av gammelnaustet på Tussøy, som er fra midten av 1800-tallet. Bygningen er oppført i en stavline konstruksjon. Vi skal bruke eldre håndverksteknikker og anvende tradi­sjonelt håndverktøy, for eksempel handsag, tappjern og lafteverktøy. Underveis i prosessen vil Renmælmo lære oss de ulike sammenføyningsmetoder som kreves i konstruksjonen, blant annet tapper, skjøtetyper lafting etc. Og så skal vi bare arbeide med skikkelig godt furutømmer fra Målselvs dype skoger. Ta med eget tømmerverktøy hv is du har.

Innkvartering: Vi bor i Nerstua som b le reist på Tussøy i 1875 og ellers i et nabohus. Vi spiser vanlig mat i felleskap og deler på innkjøpsutgiftene. Kanskje vi får hjelp til koking av middagen.

Pris: Kursavgift kr. 2000,-. Logi i Nerstua, kr. 200,- pr natt. Kost stipulert til kr. 175,- pr. dag pr. person.

Hvem kan være med: Kursleder Renmælmo underviser i tradisjonell bygningshåndverk ved NTNU i Trond­
heim og skal ha med 2-3 studenter på kurset. Dermed har vi 5-6 plasser i tillegg, og her ønsker vi oss enga­sjerte personer som har noe håndverksbakgrunn og interesse for tømrerfaget. Ou må kunne løfte på tøm­
merstokker og like å være ute å arbeide i nordnorsk vår/sommervær.

Håndverksdag, søndag 11.juni. Som avslutning på kurset arranger vi en håndverksdag med tema «Hånd­
verk på fiskerbondegården». Arbeidet med naustet skal vises frem for interesserte, og det vil bli fokus på gårdssmiing, maling med tradisjonelle malingstyper og håndverk ellers på fiskerbondegården. Oet settes opp buss-og båtforbindelse fra Tromsø/Sandneshamn til Tussøy. Tussøylaget vil stå for servering av mat.

Initiativtaker til kurset er John Hansen, eier av Nerstua. fortidsminneforeningen støtter prosjektet gjennom
midler fra tiltaket «Kulturminner for alle». Ellers er både Fortidsminneforeningen Tromsø og omegn lokallag Tromsø Museum -Universitetsmuseet og Tussøylaget med som bidragsytere og arrangører.

Tilmelding og kontaktperson: John Hansen, epost: john.hansen@uit.no, tlf. 95876754

Lenke til prosjektet og til litt om Tussøya:
http://fortidsminneforeningen.no/kulturminner-for-alle/naustbygging
https://no.wik ipedi a.org/wiki/Tuss%C3%88ya