fbpx

Løa på Fossen har fått nytt spontak

  Bilde 01.06.2017 08 27 54
 
Det ble holdt kurs i legging av spontak i regi av Setesdalsmuseet og Aust-Agder Fylkeskommune lørdag 19. mai 2017. Kursleder var Anders Dalsegg fra Setesdalsmuseet og Knut Erik Paulsen. Dagen før kurset ble gammelt tak demontert, og det ble lagt nye lekter. Stokker ble kuttet i 48 cm lengder og deretter kløyvd. Kjerneveden ble tatt ut da den er for "ustabil" til å bruke som spon. Deretter ble emnene kokt i minimum 3 timer, men de som ble brukt på kurset ble kokt natten over. Det blir da lettere å stikke sponen. Kursdagen startet med teoriundervisning av Anders Dalsegg, før en gikk over på praktisk undervisning med å stikke sponen og deretter montere på taket. Omtrent 1/3 del av taket ble lagt på kurset, og resten ble lagt i sommer og høst av Marek Wisinewski, under veiledning av Knut Erik Paulsen. 
 
 Bilde 27.10.2016 20 24 01
 
                              Bilde 01.06.2017 17 56 09
 
                              Bilde 03.06.2017 12 16 11 1
 
                              Bilde 02.06.2017 20 45 20     
    
 Bilde 02.06.2017 18 36 19Bilde 02.06.2017 11 15 44 1Bilde 03.06.2017 13 04 11
 
 Bilde 20.05.2017 15 06 36
 
Bilde 24.06.2017 19 04 46