Rekordtildeling til Norsk Kulturarv

Erfaringer fra tidligere aksjoner viser at de har hatt stor betydning for mange bygningers fremtid. Norsk Kulturarvs visjon er vern gjennom bruk. Aktiv bruk er en viktig premiss for en levende og mangfoldig kulturarv.
Stiftelsen Norsk Kulturarv (SNK) har siden 1998 avviklet 12 «Ta et tak»-aksjoner, og på den måten fordelt NOK 25,6 millioner til 2 870 prosjekter landet over.

Ryfylke lokallag i viktig redningsaksjon

Det er skrekkelig viktig å ta vare på denne plassen, sier Grete Holmboe i Fortidsminneforeningen
Herskapshuset ved Lysefjorden har stått til forfalls i flere tiår. Nå er hullene omsider skalket, og det tennes et håp om restaurering

Kulturskatter forfaller i Finnmark

PLEYM-KAIA: Den står bare og råtner, ifølge Elsa Ingilæ Haldorsen på Bugøynes.
– Varanger museum gjør altfor lite for å berge de mange kulturskattene som står på Bugøynes. Kraftsalven kommer fra Elsa Ingilæ Haldorsen på Bugøynes

Trematerialar til vår eldre bygningsmasse

Der trematerialar er eksponert for fukt, rotnar dei. Også insekt tek del i nedbrytinga av tre når vilkåra for desse ligg til rette.
Jon Bojer Godal, nestor blant tradisjonshandverkarer har sendt eit varselbrev til styresmaktene om kor lite vi tenkjer på å produsere tømmer som egner seg for å setje i stand dei gamle husa våre.

Medlemsmøte og foredrag i Bergen

Fortidsminneforeningen holder til i Stranges stiftelse i Bergen.
Bergen lokallag inviterer til medlemsmøte/åpent møte med foredrag av Nils Georg Brekke.

Den utradisjonelle tradisjonsbæreren

Ella Mørtsel (19) er båtbyggerlærling. Hun ønsker å lære seg mest mulig innen tradisjonshåndverk, og har derfor meldt seg på kurset i vindusrestaurering
Ella er ikke som 19-åringer flest. Mens hennes jevnaldrende går på café, bruker den kunnskapstørste båtbyggerlærlingen fritiden sin på kurs i vindusrestaurering.

Foreningens nye barnemaskot har fått navn: Fortimus

Urnesløven, foreningens logo, pryder et av stolpehodene i Urnes stavkirke. Nå drar den på eventyr med Fortimus med supervernkrefter. Illustrasjon: Miksmaster Creative
Flaggermusa med supervernkrefter er del av Fortidsminneforeningens satsing på barn og unge og skal lanseres under foreningens 175-årsjubileum i 2019.

Stikketakskurs (del 1, teori) - Villa Wessel

Foto: Villa Wessel
Vi inviterer håndverkere og huseiere til kurs i lokal byggeskikk: tekking av tak med stikker. 

Det viktige mangfoldet i kulturvernet

Tore Ovlien og Anne-Lise Torvund på skogfinneplassen Mikkelplass i Aurskog-Høland som de satte i stand fra rønne til slott. Foto:Einar Engen
For Kulturminnefondet er det viktig å ta vare på det store mangfoldet av kulturminner og kulturmiljøer som finnes. Også de «ulønnsomme» kulturminnene er vel verdt å ta vare på.

Kulturminnefondet: Løpende søknadsfrist

Kalven seter i Vågå som har fått støtte fra Kulturminnefondet  Foto:Tom Gustavsen
Kulturminnefondet innfører nå løpende søknadsfrist på alle sine støtteordninger til bevaring av kulturminner.
[12 3 4 5  >>