fbpx

Kommentar til artikkel om Stiklestad

Kunsthistoriker Leif Maliks er engasjert i hva Fortidsminneforeningen skal gjøre med den nedgravde nazibautaen på Stiklestad. Han har tidligere hatt innlegg i Fortidsvern om temaet.

Jeg reagerte på noen synspunkter i artikkelen om Stiklestad (jf 
Fortidsvern Nr 3-2016). Vedlagt er et tilsvar.

VILLEDENDE OM STIKLESTAD-ALTERNATIVENE

I artikkelen «Olavshaugen på Stiklestad: Én haug – mange historier» (Fortidsvern Nr 3 2016) er temaet bruken av Olavshaugen. Her hevdes også (om fremtidig bruk av den såkalte NS-bautaen) at «Satt på spissen har debatten bestått av to ytterpunkter: de som mener bautaen og dens historie bør hentes frem i dagslyset og de som mener den bør forbli tildekket.» Dette er en forenkling på grensen til det misvisende. Det er åpenbart slik at det også blant dem som mener at både bautaen og dens historie bør hentes frem, finnes svært ulike posisjoner. Artikkelforfatterne trengte faktisk ikke å gå lenger tilbake i tid enn til Fortidsvern Nr 3 2014 (s.34). Her argumenterer undertegnede i leserinnlegget «Dramatisering? Nei, takk! Sett NS-bautaen på museum» for en prinsipielt helt forskjellig løsning enn den da dominerende fra Stiklestad nasjonale kultursenter – og som vel også Fortidsminneforeningen har stilt seg bak?

Leif Maliks kunsthistoriker

http://fortidsminneforeningen.no/vare-eiendommer/olavsstotten-pa-stiklestad

Vellykket seminar på Stiklestad