fbpx

Trønderlån fredet

I den tid hvor det er langt flere bygninger som blir truet enn vernet er det hyggelig å kunne presentere den siste fredningen fra Riksantikvaren. Denne trønderlånen ligger i Kvalfjord i Nord-Trøndelag


Formålet med fredningen er å bevare hovedhuset som et kulturhistorisk verdifullt eksempel på
et viktig ledd i handelen på kysten, som var strengt lovregulert på tiden bygningen ble oppført;
en sesongbolig (et såkalt borgerleie) for utliggerborgere (handelsmennenes oppkjøpere) og
andre handelsmenn. Hovedhuset er et verdifullt bygningshistorisk ekempel på ei trønderlån
som viser møtet mellom bykulturen og lokal byggeskikk gjennom materialbruk,som tapeter og
skjellsand til leirrapping samt teknikk, som gjenbruk og sammenbygging av tømmerkasse.Huset er i privat eie. ( Fra fredningsvedtaket)

Last ned: Fredningsvetak 1 1

Last ned: Fredningsvedtak 2