fbpx

Garnisonssykehuset i Stavern er en spennende del av norsk sykehus – og forsvarshistorie. Bygningen ble oppført i tidsriktig barokkstil i årene 1787 til 1790 utenfor marinebasen Fredriksverns voller og er en del av boligkvarterene som omkranser det såkalte ”Pumpetorget” i Stavern.

Johan Ohlsens gate 8 ble bygget som sykehus og hadde denne funksjonen til 1812. De fleste militære anleggene ble oppført innenfor vollene, mens kirken, boligkvarterene, bakeriet og enkelte andre bygninger ble oppført utenfor selve festningsområdet i en rutenett-formet byplan gruppert rundt et sentralt torg. Bygningen har samme hovedform som bygningene i boligkvarterene, en rektangulær to-etasjes bygning med helvalmet, bratt tak. Garnisonssykehuset utgjør en integrert del av det opprinnelige militære kulturminnemiljøet i Stavern.

Garnisonssykehuset utmerker seg ved godt bevarte interiører i 2. etasje, og bruken av utmurt bindingsverk som byggekonstruksjon. Dets kulturhistoriske bakgrunn som militærsykehus gjør bygningen sjelden i norsk bygningshistorie
Garnisonssykehuset ble vedtaksfredet i 2011. Fortidsminneforeningen overtok bygningen i 2015.

TILLEGGSINFORMASJON

Besøk
Utleie

Adresse

Johan Ohlsens gate 8, 3290 Stavern