fbpx

Rødlista – hus i fare!

Over hele landet arbeider Fortidsminneforeningens fylkesavdelinger og lokallag for å redde verneverdige bygninger og andre kulturminner fra forfall eller riving. I Rødlista, foreningens sentrale register over verneverdige kulturminner i fare for å forsvinne, kan du lese om mange av disse, se aktuelle dokumenter og følge utviklingen i hver enkelt sak. Kontakt oss om du har forslag til nye kandidater til lista.

matrise ferdig mindre Side 1 beskj lite

Sigholts Minde i Arendal, Aust-Agder

Losjehuset "Sigholts Minde" er fra 1886 og eies i dag av Kiwanis Club. Klubbens medlemmer har ikke lenger kapasitet til å ta ansvar for det ytre vedlikeholdet av bygningen. En utbygger skal være interessert i å kjøpe for å rive huset og bygge blokkleiligheter. Fortidsminneforeningen Aust-Agder avdeling har sammen med Arendal Historielag engasjert seg i saken. Huset, med sin helt spesielle historie knyttet til arbeiderbevegelsen, er slik foreningen ser det av nasjonal interesse og bør...

Os skole i Halden, Østfold

Denne monumentale skolebygningen fra 1914 er vedtatt revet. Et flertall i kommunestyret går for riving og bygging av en ny skole, et stort prosjekt som vil få store konsekvenser for området langs den vakre historiske aksen som Os allé utgjør i en av Norges best bevarte byer. Motstanden til rivingsplanene har vært sterk og langvarig og kommet fra flere hold. Fortidsminneforeningen Halden lokallag har engasjert seg gjennom leserinnlegg, publikumsbefaringer og i folkemøter, men nå er...

Brannstasjonen i Brønnøysund, Nordland

  Brønnøysunds gamle brannstasjon fra 1934 er i sterkt forfall. Tårnet i tre råtner og deler av taket et borte. Også tilstanden til murbygningen er prekær. Derfor skrives den nå inn på Rødlista. Brønnøysund har få monumentale bygninger fra sin nære fortid/historie. Eksisterende eksempler er Kirken, Prestegården, den gamle folkeskolen, Telegrafbygningen, Forsamlingslokalet, Tørrfiskbrygga, Søren Nielsen-brygga og Brannstasjonen, for å nevne de fleste. Disse bygningene...

Trehusmiljøet Grensen, Trondheim

NTNU skal utvide, og i planene som nå foreligger er det blant annet en forutsetning å rive flere av husene som utgjør det lille trehusmiljøet Grensen fra 1860-tallet. Husene eies av universitetet, som har latt dem forfalle i en årrekke. Noen av dem er leid ut som boliger, mens andre står tomme i påvente av hva som skal skje med universitetets utbyggingsplaner. Saken er ikke ny: I over 50 år har disse husene stått her og ventet på hva daværende NTH og nåværende NTNU skulle finne...

Banevokterboligen på Espa stasjon, Hedmark

Banevokterboligen på nedlagte Espa stasjon i Stange kommune står i fare for å bli revet. Dette til tross for at et tidligere rivevedtak ble omgjort i 2015, etter påtrykk fra Fortidsminneforeningen Hedmarken lokallag. Utviklingen i saken gjør at vi nå fører den inn på Rødlista. Bygningen er tegnet av arkitekt Peter Andreas Blix i 1877, som en vokterbolig «type Z», og sto ferdig til åpningen av Espen stasjon på Hedemarksbanen mellom Eidsvoll og Hamar i 1880 (i dag del av...

Grand Hotel Hellesylt, Møre og Romsdal

I Hellesylt på Sunnmøre gir en utbygger bort et over hundre år gammelt trehotell helt gratis! Realiteten er en PR-kamuflert riveskandale i emninga. Når den regionale utbyggeren og reiselivsaktøren Flakk Gruppen tilbyr å gi bort et over hundre år gammelt trehotell helt gratis, blir saken presenteres som en gladsak i Sunnmørsposten 9. april. I praksis er dette en søknad om å få rive. Nok et tradisjonsrikt trehotell vil gå tapt for alltid – denne gang i Hellesylt i Møre og...

Jomfruholmen i Arendal, Aust-Agder

Bebyggelsen på Jomfruholmen i innseilingen til Arendal består av en rederbolig (samt båtbyggeri) oppført i mur i 1865. Denne helt spesielle bygningen, nærmest for et landemerke å regne, er nå ønsket revet for oppføring av en ny bolig med moderne standard. Et flertall i kommuneplanutvalget er for riving og nybygg, og nå skal saken opp i bystyret i Arendal 1. november. Sannsynligheten er stor for at det gis dispensasjon for riving. Fortidsminneforeningen avdeling Aust-Agder er sterkt...

Gudå stasjon på Meråkerbanen, Trøndelag

BaneNOR Eiendom har søkt om rivingstillatelse for stasjonsbygningen på Gudå stasjon på Meråkerbanen, og Meråker kommune har gjort et vedtak om riving. Fortidsminneforeingen vurderer dette SEFRAK-registrerte anlegget fra 1881 som åpenbart verneverdig, som ett av fem gjenværende av opprinnelig ti stasjonsbygg langs Meråkerbanen (sammen med Ranheim, Hegra, Meråker og Teveldalen). Bygningen har også verneverdi som bygning i seg selv, som god arkitektur langt på vei...

Øvre Granum, Enerhaugvegen 18, Hamar

Eiendommen Øvre Granum i Briskebyen på Hamar er nå sterkt rivningstruet. Den inneholder et våningshus i en særegen flott sveitserstil og tilhørende uthus som er forankret i hovedbygningen. Bygningene ble antagelig oppført i 1896 i et koselig boområde som i dag er preget av småhusbebyggelse. Tilhørende uthus er i likhet med hovedhuset svært autentisk og denne bygningstypen blir det stadig færre av i Hamar. Eier Hamar kommune har hatt ønske om å rive bygningene...

Solhøy gamle skole i Son, Akershus

Solhøy gamle skole fra 1860-tallet er regulert til bevaring i Vestby kommunes kommuneplan fra 2012. Nå skal området utbygges til omsorgsboliger. Multiconsult har utarbeidet en rapport der det legges fram tre alternativer: 0) Bevaring og nybygg, 1) riving og nybygg og 2) bevaring av den eldste delen av skolen og nybygg. Når saken nå er lagt ut på høring/offentlig ettersyn, er det kun alternativ 1 som er lagt ut, tross Rådmannens innstilling om å legge ut både alternativ 1 og 2....

Villa Frednes i Porsgrunn, Telemark

Villa Frednes ligger i Porsgrunn sentrum og ble bygget i 1905, som hjemmet til den svært velstående skipsrederen Jørgen C. Knudsen (kjent for barken «Skomvær av Porsgrund» i Erik Byes Skomværsvalsen). Herskapsvillaen er oppført i stilarten nyrenessanse og tegnet av arkitekt Haldor Larsen Børve. Eksteriøret har korintisk søyleorden og rike utsmykninger hugget i massiv stein med staffasje som avbilder hav og skip. Interiøret har håndmalte takmalerier bl.a. med...

"Ishuset" i Roan, Trøndelag

I noen tiår fram til 1950-tallet finansierte Staten såkalte «ishus» langs kysten for å bistå fiskerne med oppbevaring av is og innfrysing av agn. Et slikt ishus finnes i dag på Hongsand i Roan, visstnok det siste i kommunen, og muligens det eneste av så autentisk karakter i regionen. Bygningen har ikke noe formelt vern og kan bli revet. Vi fører den derfor inn på Rødlista, som et kulturminne i fare for å forsvinne. Hauke Haupts i Trøndelag fylkeskommune var nylig på befaring og...

Alfheim Svømmehall, Tromsø

Alfheim Svømmehall har siden anlegget sto ferdig i 1965 tronet som et landemerke i Tromsø. Anlegget er tegnet av Jan Inge Hovig, arkitekten bak Tromsdalen kirke, eller Ishavskatedralen. Sammen utgjør disse to modernistiske bygningene en ikonisk helhet, der de vender seg mot hverandre fra hver sin side av Tromøysundet. Alfheim svømmehall må reddes (Nordlys 18.9.2018) Tross omtale som signalbygg, monumental og «byens andre katedral» er Alfheims framtid høyst uviss. En delvis og helt...

Dælenenga klubbhus, Oslo

Dælenenga idrettspark på Grünerløkka i Oslo åpnet i 1916, og klubbhuset med adresse Seilduksgata 30 sto ferdig ti år senere, etter tegninger av byarkitekt Harald Aars. Klubbhuset regnes som en viktig del av norsk idrettshistorie, omtalt både som «Østkantens Bislett» og «skoleidrettsstevnenes mor». Klubbhuset ligger innenfor planområdet til nye Dælenenga idrettspark, og tiltakshaver ønsker å rive klubbhuset med fløyer for å bygge en ny flerbrukshall. Byrådet i Oslo vedtok...

«Sorgenfri», Trondheimsveien 132, Oslo

Omgitt av moderne leiligheter rett nord for Carl Berners plass i Oslo ligger en falmet perle: Sorgenfri. Navnet på den verneverdige bygningen fra 1860 reflekterer slett ikke dagens virkelighet. Her er forfallet et sørgelig faktum. Det som kunne vært en idyllisk oase midt i et velholdt bomiljø er i stedet en slum – i kommunal regi. Huset er fra 1860 og var opprinnelig et løkkeanlegg: Løkken Sorgenfri er nevnt rundt år 1800. Huset er på Byantikvarens gule liste og ble...
[12  >>  

Rødlista – hus i fare!

Over hele landet arbeider Fortidsminneforeningens fylkesavdelinger og lokallag for å redde verneverdige bygninger og andre kulturminner fra forfall eller riving. I Rødlista, foreningens sentrale register over verneverdige kulturminner i fare for å forsvinne, kan du lese om mange av disse, se aktuelle dokumenter og følge utviklingen i hver enkelt sak. Kontakt oss om du har forslag til nye kandidater til lista.

matrise ferdig mindre Side 1 beskj lite