fbpx

Skjebnen til administrasjonsbygningen på Dampsaga i Jessheim er et godt eksempel på hvor viktig det er at politikere holder fast ved tidligere inngåtte avtaler og ikke lar seg snakke rundt av utbyggere. Da utbyggeren av leiligheter på den lukrative Dampsagtomta midt i Jessheim sentrum hadde latt administrasjonsbygningen forfalle i årevis og så ønsket å rive for å bygge en kopi, sa kommunestyreflertallet i 2016 nei: Allerede inngåtte avtaler må stå ved lag, og manglende vedlikehold av eier er ikke argument for riving.

I dag, halvannet år etter, er arbeidet med restaureringen av administrasjonsbygningen (og etter hvert pakkhuset ved siden av) godt i gang, og skal etter planen være fullført 1. mars 2018, til glede for kommunens innbyggere. Gleden er ikke mindre etter at kommunen nå har kjøpt bygningen fra utbygger slik at ulike organisasjoner får tilhold i nye, historiske lokaler.

Gledelig er det også å se at utbyggers holding har endret seg underveis.

– Da vi ikke fikk dispensasjon til å rive for så å bygge opp igjen, så bestemte vi oss for at dette skulle bli to smykker av et hus, og vi var opptatt av innholdet i byggene skal bidra til liv og aktivitet i denne bydelen. Derfor er vi glade for at det er frivilligheten med lag og foreninger som nå flytter inn, sier Eriksen i Romerikes Blad.

Rødliste-status er herved endret fra «truet» til «reddet»!

Jubelstorm i Jessheim sentrum, Romerikes Blad