fbpx

Avgjørelsen om å rive Y-blokka vekker mildt sagt forundring i utlandet, nå også i Storbritannia. 

Mens regjeringen med kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i spissen vil rive Y-blokka i regjerningskvartalet, kjemper Fortidsminneforeningen for at dette unike og påkostede bygget fra 1969 skal bevares. Bygget har sin selvsagte plass på Rødlista. I denne kampen er det både inspirerende og viktig å få internasjonal drahjelp. Ifjor tok Europa Nostra Y-blokka med på listen over de 14 nominerte til "The 7 Most endagered"-programmet, som løfter fram de sju monumentene eller stedene som er mest truet i Europa.

Nå er det The Twentieth Century Society som vier bygget oppmerksomhet. Organisasjonen, som kjemper for bevaring av arkitektur fra det 20. århundre, har valgt å presentere Erlings Viksjøs Y-formede bygg som Building of the Month i mai. Fortidsminneforeningen har bidratt med tekst og bilder, der vi fokuserer på blant annet husets arkitektoniske kvaliteter og fenomenet "naturbetong", Pablo Picasso og Carl Nesjars banebrytende kunst og byggets symbolske verdi etter terrorangrepet i 2011. Les hele teksten her