fbpx

Rådmannen i Halden valgte å ikke signere kontrakten med AF-gruppen om bygging av ny skole på Os-tomten - og derfor utsettes også rivingen av gamle Os skole. Riving er ikke utelukket, men prosessen fram til en eventuelt ny avtale om utbygging er lang - og nå håper Fortidsmienneforeningen Halden lokallag at det vil sett med nye øyne på både rivesaken og nybyggplanene. Men Os skole forblir på Rødlista - vi anser fortsatt bygnignen fra 1914 for å være rivingstruet.