fbpx

Med varsel om fire innsigelser mot Nøtterøy kommunes rådende planer for Nøtterø haveby på Teie, vil Vestfold fylkeskommune sende Nøtterøy kommune «tilbake til tegnebrettet» i planprosessen.

Mangelfullt og ikke i tråd med verken Nøtterøy kommunes egne vedtak eller nasjonale føringer. Det er Vestfold fylkeskommunes dom over Nøtterøy kommunes arbeid med planreguleringen av Nøtterø haveby på Teie. Uttalelsen til «forslag til detaljregulering for Smidsrødveien 5, Ørnesalleen 31 m.fl» kom 25. april, mindre enn to måneder etter at Fortidsminneforeningen og stedsaktivist Erling Okkenhaug inviterte til stort folkemøte på Teie 27. februar - et møte som siden har fått store ringvirkninger.

I Fylkesrådmannens innstilling heter det at «Vestfold fylkeskommune anbefaler Nøtterøy kommune å bearbeide planen ytterligere før reguleringsplanen vedtas» og videre at kommunen anbefales «å se reguleringsplanen i en helhetlig sammenheng for utviklingen av Teie, herunder andre pågående planprosesser.»

Formuleringen «herunder andre pågående planprosesser» er interessant. Mye av kritikken mot kommunens planprosess har nettopp vært den manglende helheten. Ikke mindre enn åtte ulike delplaner er under utarbeidelse for Teie-området, noe som gjør selve prosessen svært uoversiktlig. I tillegg vil en slik oppstykket prosess svekke muligheten til å bevare havebyens kulturmiljø som en helhet, et miljø som er med i Riksantikvarens NB!-register over nasjonale kulturhistoriske bymiljøer. Manglende helhet og ingen vurdering av områdets kulturminneverdi var også hovedgrunnene til at Fortidsminneforeningen i mars valgte å føre Nøtterø haveby inn på Rødlista.

Påpeker flere mangler

Fylkeskommunens anbefalinger til Nøtterøy kommune kommer ikke uten ris bak speilet. Hele fire innsigelser varsles. Disse er begrunnet i 1) at kommunen ikke forholder seg til hensynssonen for kulturmiljøet Teie, 2) at reguleringsplanen mangler bestemmelser om krav til bevaring og forbud mot riving av bygninger som er viktige for kulturmiljøet, 3) at det ikke oppfyller plan- og bygningslovens krav om stedstilpassede nybygg, og 4) at reguleringsplanen ikke tar tilstrekkelig hensyn til barn og unges lekeområder.

Anbefalingene og de tre første innsigelsene oppsummerer punktene som har vært grunnlaget for Fortidsminneforeningens engasjement i denne saken: Manglende helhet i reguleringsplanen, fravær av kulturminnefaglig vurdering av enkeltbygg og havebyen som kulturmiljø og dårlig stedstilpasset arkitektur, både i uttrykk og volumer, i de eksisterende forslagene.  

Samlet krefter til felles kamp

Fylkeskommunens uttalelse kommer mindre enn to måneder etter at Fortidsminneforeningen sammen med stedsaktivist Erling Okkenhaug i nettverket Allgrønn arrangerte det første folkemøtet på Teie 27. februar 2017. Møtet som trakk over 150 personer, blant dem flere politikere og ordføreren, ble startskuddet for et stort engasjement lokalt. Dette er i stor grad blitt drevet fram av en svært dyktig aksjonsgruppe, medlemmer av Fortidsminneforeningen og Okkenhaug. Det er opprettet en egen nettside om saken, www.teieplan.no, man har hatt møter med politikere og administrasjon, fått opposisjonen på banen og oppnådd god dekning i Tønsbergs Blad og Øyene.

På et nytt folkemøte 30. mars som trakk nærmere 200 personer, presenterte Okkenhaug også motforslag til rådende plantegninger, utarbeidet av arkitekt Arne Sødal. Disse viser hvordan man ved å bryte opp store volumer, variere uttrykket og senke byggenes høyder kan videreføre havebyens historie og ånd. Ytterligere motforslag, knyttet til en planlagt blokkutbygging ved den verneverdige Grindløkken skole på Teie, ble presentert i Tønsbergs Blad av Fortidsminneforeningens Connie Didriksen, en ildsjel for bevaring av havebyen på Teie gjennom mange år. Se artikkelen med motforslag her

Folkemøtet 27. februar ga Teie-saken nytt momentum og samlet lokale krefter til felles innsats. Fylkeskommunens uttalelse er en viktig delseier.