fbpx

Fylkesmannen: Våningshuset på Jomfruholmen kan rives

onsdag, 01 mai 2019 Jomfruholmen i Arendal, Aust-Agder

3. april 2919 opprettholdt Fylkesmannen bystyrets vedtak om detaljregulering for Jomfruholmen. Fylkesmannens vedtak: "Arendal bystyres vedtak av 1.11.2018 om detaljreguleringsplan for Jomfruholmen opprettholdes under henvisning til begrunnelsen som er gitt. Klagen tas ikke til følge."

Det vil med andre ord si at våningshuset på Jomfruholmen kan rives. Fortidsminneforeningen...

Bystyret sa ja til riving av Jomfruholmen

tirsdag, 27 november 2018 Jomfruholmen i Arendal, Aust-Agder

Eier av Jomfruholmen, forretningsmannen Ole Gunerius Ottersland i O.G. Ottersland Eiendom AS, fikk det som han ville. Etter å ha latt landemerket fra 1865 stå og forfalle i flere år fikk han 1. november bystyrets ja til å rive for å bygge en ny bolig på holmen i innseilingen til Arendal. Fortidsminneforeningen Aust-Agder avdeling kommer til å påklage...

Jomfruholmen i Arendal, Aust-Agder

Bebyggelsen på Jomfruholmen i innseilingen til Arendal består av en rederbolig (samt båtbyggeri) oppført i mur i 1865. Denne helt spesielle bygningen, nærmest for et landemerke å regne, er nå ønsket revet for oppføring av en ny bolig med moderne standard. Et flertall i kommuneplanutvalget er for riving og nybygg, og nå skal saken opp i bystyret i Arendal 1. november. Sannsynligheten er stor for at det gis dispensasjon for riving. Fortidsminneforeningen avdeling Aust-Agder er sterkt...