fbpx

Industrihistorie, forfallsspekulasjon og avtalebrudd. Det er blant ingrediensene i kampen for og imot bevaring av Dampsagas administrasjonsbygning på Jessheim i Akershus. Tirsdag vant det verneverdige huset en viktig seier.

Ullensaker dampsag og høvleri var en hjørnesteinsbedrift på Jessheim i nesten 100 år. Da «dampsagtomta» ble bestemt utviklet til boligområde og næringsvirksomhet, inngikk Ullensaker kommune og Jessheim Byutvikling AS en avtale om at den gamle administrasjonsbygningen skulle bevares som en historisk markør midt i den nye «Sagabyen». Kostnader til restaurering, vedlikehold og drift av bygget skulle dekkes av utbygger.

Siden gikk det meste galt: Da det verneverdige bygget var vanskelig å innpasse i planlagte nybygg, fikk utbygger tillatelse til å flytte det til en annen del av tomten. Fire år med forfall senere søkte så utbygger om å få rive og bygge en kopi.

Svar på rivesøknaden fikk utbygger tirsdag 26. april: Ullensaker kommune sier nei. «Kanskje som en påminnelse om avtalen som ble inngått mellom kommunen og Jessheim Byutvikling AS i 2010: en bydel til dere mot bevaring av ett eneste hus for Jessheims historie», som journalist Øyvind Mo Larsen formulerer det i en kommentar i Romerikes Blad 27. april.

En «ganske saklig» debatt

Fortidsminneforeningen la administrasjonsbygningen inn på Rødlista så sent som mandag denne uken. (Les mer og se flere bilder her). Vi nøler ikke med å kalle husets triste skjebne for et eksempel på forfallsspekulasjon og berømmer Ullensaker kommune får ikke å gi etter for denne type taktikk fra en utbyggers side.

Mo Larsen, som tidligere har døpt administrasjonsbygningen for «Skammens hus», omtaler tirsdagens politiske debatt som «frisk og ganske saklig»: «Argumentasjon om prinsipprytteri og spørsmål om det er onde ånder som skal bevares i et bygg som ikke kommer til å bli brukbart til noe som helst med den rominndelingen som er i dag, møtte motargumenter som tok opp i seg bevaring av byhistorie, at oldemors bunad har helt annen verdi enn en kopi av oldemors bunad (...). Men i bunn og grunn dreier jo dette seg om at en kontrakt der utbygger forpliktet seg til å bevare huset ble underskrevet.»

Vernesaken på Jessheim er neppe avsluttet med dette og bygget blir værende på Rødlista, men avgjørelsen denne uken var en viktig delseier som gir grunn til optimisme. Som det heter i Romerikes Blad: «Nå skal altså såret på dampsagtomta få lov til å gro skorpe.»

Les hele kommentaren i Romerikes Blad her.