fbpx

Rivingen av Os skole er utsatt på ubestemt tid

tirsdag, 24 september 2019 Os skole i Halden, Østfold

Rådmannen i Halden valgte å ikke signere kontrakten med AF-gruppen om bygging av ny skole på Os-tomten - og derfor utsettes også rivingen av gamle Os skole. Riving er ikke utelukket, men prosessen fram til en eventuelt ny avtale om utbygging er lang - og nå håper Fortidsmienneforeningen Halden lokallag at det vil sett med nye øyne på både rivesaken og nybyggplanene. Men Os skole...

Tromsdalen brannstasjon er revet

tirsdag, 14 mai 2019 Tromsdalen brannstasjon, Tromsø

Bygget ble satt opp i 1961, og fra 1981 til 2010 var det i bruk av brannvesenet. Onsdag startet rivingen av bygget.

– Jeg vil nesten si at Tromsø mister noe nå, sier Fredrik Prøsch, sivilarkitekt og nyvalgt leder av Fortidsminneforeningen Tromsø til iTromsø.

Prøsch og Fortidsminneforeningen har i lang tid vært engasjert i kampen om å bevare bygget, sammen med...

Fylkesmannen: Våningshuset på Jomfruholmen kan rives

onsdag, 01 mai 2019 Jomfruholmen i Arendal, Aust-Agder

3. april 2919 opprettholdt Fylkesmannen bystyrets vedtak om detaljregulering for Jomfruholmen. Fylkesmannens vedtak: "Arendal bystyres vedtak av 1.11.2018 om detaljreguleringsplan for Jomfruholmen opprettholdes under henvisning til begrunnelsen som er gitt. Klagen tas ikke til følge."

Det vil med andre ord si at våningshuset på Jomfruholmen kan rives. Fortidsminneforeningen...

Eier vil likevel ikke rive Grand Hotell Hellesylt

tirsdag, 12 februar 2019 Grand Hotel Hellesylt, Møre og Romsdal

Flakk-gruppen som for et år siden lanserte planer om å bygge et Snøhetta-tegnet hotell på tomten der det i dag står et 130 år gammelt trehotell, har nå snudd i saken. Til Sunnmørsposten sier eiendomsutvikleren at man har valgt å bygge det nye hotellet Basecamp Hotel på en tomt lenger unna sjøen, bedre beskyttet mot en mulig framtidig flodbølge. 

...

Statens rivesøknad har alvorlige mangler

tirsdag, 15 januar 2019

Bevaring av Y-blokka har aldri vært et reelt alternativ. Prosessen frem til formell rivesøknad er preget av manglende utredninger og fravær av demokratisk medvirkning. Rivesøknaden må derfor avslås.

Til nå har riving av Y-blokka vært et vedtak i departementet, fremlagt som et premiss for realisering av nytt regjeringskvartal. Høsten 2018 ble dette premisset stadfestet i...

Bystyret sa ja til riving av Jomfruholmen

tirsdag, 27 november 2018 Jomfruholmen i Arendal, Aust-Agder

Eier av Jomfruholmen, forretningsmannen Ole Gunerius Ottersland i O.G. Ottersland Eiendom AS, fikk det som han ville. Etter å ha latt landemerket fra 1865 stå og forfalle i flere år fikk han 1. november bystyrets ja til å rive for å bygge en ny bolig på holmen i innseilingen til Arendal. Fortidsminneforeningen Aust-Agder avdeling kommer til å påklage...

Her rives Ruseløkka skole fra 1871

Ruseløkka skole, Oslo

Noen kamper vinner vi - og noen taper vi. Ruseløkka skole er dessverre eksempel på det siste. Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus avdeling har helt til det siste engasjert seg i å redde den monumentale skolebygningen fra 1871 fra å bli revet. Bygningen har en lang og viktig historie, blant annet fra okkupasjonsårene under andre verdenskrig. Tidligere i år førte vi bygningen opp...

Midlertidig fredet i 11. time!

Vigra Kringkaster, Møre og Romsdal

2. august 2018: Riksantikvaren sa nei til fredning i 2015 da Vigra kringkaster ikke ble ansett for å ha nasjonal verdi. Tidligere i sommer så det helsvart ut - Giske kommune hadde gitt eier Norkring rivetillatelse og arbeidet skulle etter planen ta til nå i august. Så, etter et brev fra ordfører Harry Valderhaug til Riksantikvaren, kom beskjeden i juli: Møre og Romsdal...

Vigra kringkaster klargjøres for riving

Vigra Kringkaster, Møre og Romsdal

Vigra kringkaster er i ferd med å ryddes og klargjøres for riving. Telenor vil ikke ta ansvar for bygget, og er ikke villig til å bidra til at venneforeningen kan drifte anlegget som et museum. De har gitt beskjed om at anlegget rives i løpet av høsten.

Fortidsminneforeningen Sunnmøre lokallag, Venneforeninga for Vigra kringkastar og Norsk radiohistorisk forening har skrevet...

Fra "Skammens hus" til "smykke"!

torsdag, 30 november 2017 Dampsaga i Jessheim, Akershus

Skjebnen til administrasjonsbygningen på Dampsaga i Jessheim er et godt eksempel på hvor viktig det er at politikere holder fast ved tidligere inngåtte avtaler og ikke lar seg snakke rundt av utbyggere. Da utbyggeren av leiligheter på den lukrative Dampsagtomta midt i Jessheim sentrum hadde latt administrasjonsbygningen forfalle i årevis og så ønsket å rive for å bygge en kopi,...

Giske kommune har gitt tillatelse til riving av Vigra kringkaster

Vigra Kringkaster, Møre og Romsdal

21.09.2017 gjorde Giske kommune vedtak om tillatelse til riving av anlegget, med følgende begrunnelse:

"Den kulturhistoriske verdien som Vigra Kringkastar utgjer, er ikkje åleine representert av sjølve bygningsmassen. Kulturminnet som det radiotekniske materielle og utstyret ved Vigra Kringkastar representerer, kan konserverast på museum framfor at sjølve bygningane skal...

Fylkeskommunen varsler innsigelser i Teie-saken

torsdag, 27 april 2017 Havebyen på Teie, Nøtterøy i Vestfold

Med varsel om fire innsigelser mot Nøtterøy kommunes rådende planer for Nøtterø haveby på Teie, vil Vestfold fylkeskommune sende Nøtterøy kommune «tilbake til tegnebrettet» i planprosessen.

Mangelfullt og ikke i tråd med verken Nøtterøy kommunes egne vedtak eller nasjonale føringer. Det er Vestfold fylkeskommunes dom over Nøtterøy kommunes arbeid med planreguleringen...

Oslo bystyre tar stilling til reguleringsplan og Y-blokka onsdag 26. oktober

Y-blokka i Regjeringskvartalet

Regjeringen har uttalt at Oslo kommune er en viktig samarbeidspartner ved planlegging av nytt regjeringskvartal. Når bystyret onsdag 26. oktober skal ta stilling til reguleringsforslaget, har det dermed en unik mulighet til å bringe prosessen inn på et bedre spor, der riving av Y-blokka ikke lenger skal være et premiss for det videre arbeidet.

Det er en rekke...

Kjøpmannsgata 36 rives ikke

Kjøpmannsgata 36 i Trondheim

Gode nyheter. Kjøpmannsgata 36 er i teorien reddet. Det foreligger ingen planer om riving lenger da politikerne valgte å beholde den gamle reguleringsplanen. Men inntil vi blir kjent med eiers konkrete planer for bygningen som nå står tom og forlatt, velger vi å beholde den på Rødlista. Politikerne kan igjen snu dersom bygget blir stående til...

Nå rives Rødskolen

torsdag, 07 juli 2016 Rødskolen i Melbu, Nordland

En rekke personer, lokalt og nasjonalt, har engasjert seg i lang tid. Men til ingen nytte. Hadsel kommune i Nordland ønsket ikke å lytte til verken lokale stemmer, Fortidsminneforeningen, kunsthistoriske eksperter, arkitekter eller andre: Rødskolen i Melbu, bygget i 1963 og utsmykket med veggmalerier av kunstneren Harald Peterssen, ble begynt jevnet med jorden i dag,...

[12  >>