fbpx

Fylkeskommunen varsler innsigelser i Teie-saken

torsdag, 27 april 2017 Havebyen på Teie, Nøtterøy i Vestfold

Med varsel om fire innsigelser mot Nøtterøy kommunes rådende planer for Nøtterø haveby på Teie, vil Vestfold fylkeskommune sende Nøtterøy kommune «tilbake til tegnebrettet» i planprosessen.

Mangelfullt og ikke i tråd med verken Nøtterøy kommunes egne vedtak eller nasjonale føringer. Det er Vestfold fylkeskommunes dom over Nøtterøy kommunes arbeid med planreguleringen...

Havebyen på Teie, Nøtterøy i Vestfold

Havebyen på Teie, opprinnelig «Nøterø Haveby» da den ble anlagt på 1920-tallet, står overfor en større utbygging. I planene inngår riving av eksisterende bygninger fra ulike epoker på 1900-tallet, endring av gateløp og fortetting, først og fremst ved blokkbebyggelse. Den pågående planprosessen framstår som fragmentarisk og med lite vektlegging av områdets historiske særpreg, noe som tyder på at havebyen som kulturminne vil svekkes kraftig eller forsvinne helt. For første...