fbpx

En rekke personer, lokalt og nasjonalt, har engasjert seg i lang tid. Men til ingen nytte. Hadsel kommune i Nordland ønsket ikke å lytte til verken lokale stemmer, Fortidsminneforeningen, kunsthistoriske eksperter, arkitekter eller andre: Rødskolen i Melbu, bygget i 1963 og utsmykket med veggmalerier av kunstneren Harald Peterssen, ble begynt jevnet med jorden i dag, torsdag.

Vedtaket om riving ble gjort i 2010, og er blitt stående uten at kommunen siden har vært villig til å hente inn kulturminnefaglig, kunstfaglig eller arkitekturfaglig ekspertise til å foreta befaring og komme med en ny anbefaling. Et siste forsøk på å få til en midlertidig fredning i Nordland fylkesting førte heller ikke fram.

Fortidsminneforeningen satte bygget på Rødlista for truede bygg av historisk verdi og har lenge engasjert seg i saken. Du kan fortsatt lese om bygget på nettsiden vår, men nå er status endret. Ikke fra «truet» til «reddet», som vi i det lengste håpet på, men til «revet».

Et trist resultat, særlig lokalt og regionalt, da landsdelen mister et viktig kulturminne fra vår nære fortid. I stedet får den en ny parkeringsplass.

FOTO: GØRAN GIMSØY