fbpx

Midlertidig fredet i 11. time!

Vigra Kringkaster, Møre og Romsdal

2. august 2018: Riksantikvaren sa nei til fredning i 2015 da Vigra kringkaster ikke ble ansett for å ha nasjonal verdi. Tidligere i sommer så det helsvart ut - Giske kommune hadde gitt eier Norkring rivetillatelse og arbeidet skulle etter planen ta til nå i august. Så, etter et brev fra ordfører Harry Valderhaug til Riksantikvaren, kom beskjeden i juli: Møre og Romsdal...

Vigra kringkaster klargjøres for riving

Vigra Kringkaster, Møre og Romsdal

Vigra kringkaster er i ferd med å ryddes og klargjøres for riving. Telenor vil ikke ta ansvar for bygget, og er ikke villig til å bidra til at venneforeningen kan drifte anlegget som et museum. De har gitt beskjed om at anlegget rives i løpet av høsten.

Fortidsminneforeningen Sunnmøre lokallag, Venneforeninga for Vigra kringkastar og Norsk radiohistorisk forening har skrevet...

Giske kommune har gitt tillatelse til riving av Vigra kringkaster

Vigra Kringkaster, Møre og Romsdal

21.09.2017 gjorde Giske kommune vedtak om tillatelse til riving av anlegget, med følgende begrunnelse:

"Den kulturhistoriske verdien som Vigra Kringkastar utgjer, er ikkje åleine representert av sjølve bygningsmassen. Kulturminnet som det radiotekniske materielle og utstyret ved Vigra Kringkastar representerer, kan konserverast på museum framfor at sjølve bygningane skal...

Vigra Kringkaster, Møre og Romsdal

Hele kringkastingsanlegget blir jevnet med jorden hvis ikke lokale vernemyndigheter tar ansvar for bevaring. Antennemasten på bildet er allerede demontert. Vigra kringkastingsstasjon på Giske utenfor Ålesund står i fare for å rives etter at Riksantikvaren våren 2015 har konkludert med at anlegget ikke blir fredet.  Fortidsminneforeningen ved Sunnmøre lokallag skrev desember 2014 en appell til Riksantikvaren, om at anlegget må...