fbpx

Vigra kringkaster er i ferd med å ryddes og klargjøres for riving. Telenor vil ikke ta ansvar for bygget, og er ikke villig til å bidra til at venneforeningen kan drifte anlegget som et museum. De har gitt beskjed om at anlegget rives i løpet av høsten.

Fortidsminneforeningen Sunnmøre lokallag, Venneforeninga for Vigra kringkastar og Norsk radiohistorisk forening har skrevet brev til Riksantikvaren, hvor det stilles spørsmål ved Telenors sektoransvar for å ta vare på sine kulturminner. Les brevet her.