fbpx

Os skole i Halden, Østfold

Denne monumentale skolebygningen fra 1914 er vedtatt revet. Et flertall i kommunestyret går for riving og bygging av en ny skole, et stort prosjekt som vil få store konsekvenser for området langs den vakre historiske aksen som Os allé utgjør i en av Norges best bevarte byer.

Motstanden til rivingsplanene har vært sterk og langvarig og kommet fra flere hold. Fortidsminneforeningen Halden lokallag har engasjert seg gjennom leserinnlegg, publikumsbefaringer og i folkemøter, men nå er faren for et uopprettelig kommunalt feilgrep overhengende. Mye tyder på at rivingen kan skje allerede i august, før kommunevalget. Os skole er en klar kandidat til Rødlista.

Halden har svært mange verneverdige bygninger. Os skole er en av disse. Den er en markant bygning langs Os allé, den er bygget i stein og konstruert for å vare ikke bare ett århundre, men flere. Å rive en slik bygning er tap av identitet og historisk lesbarhet – men også et utrolig sløseri med penger og materialer – noe som står i sterk kontrast til vår tids erkjennelse av at «det mest miljøvennlige bygget er det som allerede er bygget».

Til tross for en slik erkjennelse lever monumentale hundre år gamle skolebygg farlig i dagens Norge. De blir ofte fremstilt som upraktiske, lite miljøvennlige og vanskelige å tilpasse moderne krav til læring og innemiljø. Dette til tross for at slike påstander stadig tilbakevises av arkitekter, vernemyndigheter og andre fagfolk. Og av virkeligheten: Rehabiliteringen av Majorstuen skole i Oslo er et eksempel til etterfølgelse på flott gjenbruk av en gammel og solid bygning som minner svært om Os skole, bare enda mye større.

Det lokale engasjementet i Halden gir fortsatt grunn til håp. I et leserinnlegg omtales Os skole som "Sjøboden i Os allé", men referanse til 1970-tallet da daværende miljøvernminister Gro Harlem Brundtland rykket ut for å hindre Haldens politikere i å rive noen verneverdige sjøboder.    

Last ned: Følerne - innlegg av Truls Lie i Halden Arbeiderblad

Last ned: Os skole og konsekvensutredningen - innlegg av Ola Berglund i Halden Arbeiderblad

Last ned: Dette er galskap - innlegg av eiendomsutvikler Ole Kr. Sørlie

Last ned: Han som rev Os skole - innlegg av Ole Chr. Sørlie

Last ned: Os-prosjektet stanses -signerer ikke kontrakten, Halden Arbeiderblad 13.09.2019

Utvikling i saken

Rivingen av Os skole er utsatt på ubestemt tid

tirsdag, 24 september 2019 Os skole i Halden, Østfold

Rådmannen i Halden valgte å ikke signere kontrakten med AF-gruppen om bygging av ny skole på Os-tomten - og derfor utsettes også rivingen av gamle Os skole. Riving er ikke utelukket, men prosessen fram til en eventuelt ny avtale om utbygging er lang - og nå håper Fortidsmienneforeningen Halden lokallag at det vil sett med nye øyne på både rivesaken og nybyggplanene. Men Os skole...

Rødlista – hus i fare!

Over hele landet arbeider Fortidsminneforeningens fylkesavdelinger og lokallag for å redde verneverdige bygninger og andre kulturminner fra forfall eller riving. I Rødlista, foreningens sentrale register over verneverdige kulturminner i fare for å forsvinne, kan du lese om mange av disse, se aktuelle dokumenter og følge utviklingen i hver enkelt sak. Kontakt oss om du har forslag til nye kandidater til lista.

matrise ferdig mindre Side 1 beskj lite