fbpx

Mauritz Hansens gate 32 og 34, Kongsberg

En bygning som har stått i mer enn to hundre år må vike for et vedtatt minstemål for uteareal i skolegården. Kortsiktig og historieløst, mener Kongsberg og Numedal lokallag og melder Mauritz Hansens gate 34 og naboen 32 inn på Rødlista. Når nye Vestsiden ungdomsskole i Kongsberg skal bygges, er det besluttet at to gamle hus må bort; Mauritz Hansens gate 32 og 34, henholdsvis fra 1911 og før 1793. Vedtak om riving er gjort med begrunnelse i behov for tilstrekkelig uteareal for...

Kjøpmannsgata 36 i Trondheim

Den planlagte rivingen av Kjøpmannsgata 36 er i dag et av de mest dramatiske tiltakene i et kulturhistorisk miljø i Trondheim på lange tider, og berører sentrale sider ved Cicignons byplan. Dette anlegget er i dag den siste gjenværende klassiske kjøpmannsgården i gata i den forstand at den fortsatt har bakgårdsbygningene i behold, og er tilknyttet en eldre brygge ved elva. Kulturvernmyndighetene har på tross av dette akseptert riving av bakgårdsbygningene utifra tanken at den...

Dampsaga i Jessheim, Akershus

Kalkulert forfall av utbygger? Ullensaker dampsag og høvleri var en hjørnesteinsbedrift på Jessheim i nesten 100 år. Nå er sagbruket for lengst historie, men da industritomten ble bestemt utviklet til boligområde og næringsvirksomhet, ble det satt som en betingelse at noe av denne historien skulle leve videre. Ullensaker kommune og Jessheim Byutvikling AS (eid av Rom Eiendom og Ø.M. Fjeld Utvikling) inngikk en avtale om at den gamle administrasjonsbygningen skulle bevares som en...

Rødlista – hus i fare!

Over hele landet arbeider Fortidsminneforeningens fylkesavdelinger og lokallag for å redde verneverdige bygninger og andre kulturminner fra forfall eller riving. I Rødlista, foreningens sentrale register over verneverdige kulturminner i fare for å forsvinne, kan du lese om mange av disse, se aktuelle dokumenter og følge utviklingen i hver enkelt sak. Kontakt oss om du har forslag til nye kandidater til lista.

matrise ferdig mindre Side 1 beskj lite