fbpx

Ruseløkka skole, Oslo

Ruseløkka skole i Løkkeveien 15 i Vika i Oslo sto ferdig i 1871, tegnet av den kjente arkitekten Henrik Thrap-Meyer (som også var hovedarktiekt for Victoria terrasse).  Dagens monumentale bygning hadde opprinnelig kun to etasjer, men fikk en tredje etasje i 1891 og en fjerde i 1938. Under andre verdenskrig brukte tyskerne skolen som «Kaserne Ostpreussen», noe som gikk hardt utover interiører.

Bystyret vedtok i 2016 å rive skolen for å bygge ny. Siden har ildsjeler kjempet for bevaring, og pekt på at rivevedtaket ble gjort på et manglende faglig grunnlag. De etterlyser konsekvensutredning og offentlig høring. Men foreløpig til ingen nytte.

En rekke politikere i Oslo har uttalt at de innser at rivevedtaket ble gjort på manglende faglig grunnlag – men nektet å gjøre om vedtaket da det ble stemt over en mulig omkamp 27. september: «Etter to ekstraordinære møter i utdanningskomiteen stemte Høyre i bystyret onsdag for å avvise et innbyggerforslag om ikke å rive Ruseløkka skole uten en skikkelig diskusjon om konsekvensene», skrev Aftenposten 29. september.  

Dette begrunnes i at det haster å få på plass den nye skolen. Planen er at alle spor etter den 140 år gamle skolen skal være borte innen våren 2018 og at den nye skolen skal åpne om fire år.

Minimalt med innsyn i saken

Men fortsatt står den fllotte skolebygningen, og det er på høy tid at den også står på Rødlista. Aksjonsgruppen bak innbyggerforslaget øyner fortsatt håp: «Ingenting er bestemt. Skolen er slett ikke revet, det finnes ikke engang byggetillatelse for det nye bygget», uttalte arkitekt Magne Magler Wiggen til Aftenposten. «For oss er det viktig å vise hvilke feiltrinn som er blitt gjort. For i denne saken har det vært minimalt med innsyn, og det foreligger ikke noe miljøregnskap.»

Saken har ikke vært til offentlig høring, noe som gjør at mange interessegrupper ikke har fått uttale seg. Saken kan klages inn for Fylkesmannen.

«Politkerne innrømmer: Saken er ikke skikkelig utredet, men Ruseløkka skole rives likevel» Aftenposten 29.09.17

Utvikling i saken

Her rives Ruseløkka skole fra 1871

Ruseløkka skole, Oslo

Noen kamper vinner vi - og noen taper vi. Ruseløkka skole er dessverre eksempel på det siste. Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus avdeling har helt til det siste engasjert seg i å redde den monumentale skolebygningen fra 1871 fra å bli revet. Bygningen har en lang og viktig historie, blant annet fra okkupasjonsårene under andre verdenskrig. Tidligere i år førte vi bygningen opp...

Rødlista – hus i fare!

Over hele landet arbeider Fortidsminneforeningens fylkesavdelinger og lokallag for å redde verneverdige bygninger og andre kulturminner fra forfall eller riving. I Rødlista, foreningens sentrale register over verneverdige kulturminner i fare for å forsvinne, kan du lese om mange av disse, se aktuelle dokumenter og følge utviklingen i hver enkelt sak. Kontakt oss om du har forslag til nye kandidater til lista.

matrise ferdig mindre Side 1 beskj lite