fbpx

3. april 2919 opprettholdt Fylkesmannen bystyrets vedtak om detaljregulering for Jomfruholmen. Fylkesmannens vedtak: "Arendal bystyres vedtak av 1.11.2018 om detaljreguleringsplan for Jomfruholmen opprettholdes under henvisning til begrunnelsen som er gitt. Klagen tas ikke til følge."

Det vil med andre ord si at våningshuset på Jomfruholmen kan rives. Fortidsminneforeningen Aust-Agder var klager i denne saken.