fbpx

Statens rivesøknad har alvorlige mangler

tirsdag, 15 januar 2019

Bevaring av Y-blokka har aldri vært et reelt alternativ. Prosessen frem til formell rivesøknad er preget av manglende utredninger og fravær av demokratisk medvirkning. Rivesøknaden må derfor avslås.

Til nå har riving av Y-blokka vært et vedtak i departementet, fremlagt som et premiss for realisering av nytt regjeringskvartal. Høsten 2018 ble dette premisset stadfestet i...

Oslo bystyre tar stilling til reguleringsplan og Y-blokka onsdag 26. oktober

Y-blokka i Regjeringskvartalet

Regjeringen har uttalt at Oslo kommune er en viktig samarbeidspartner ved planlegging av nytt regjeringskvartal. Når bystyret onsdag 26. oktober skal ta stilling til reguleringsforslaget, har det dermed en unik mulighet til å bringe prosessen inn på et bedre spor, der riving av Y-blokka ikke lenger skal være et premiss for det videre arbeidet.

Det er en rekke...

Mer oppmerksomhet til "The Y-block"

Avgjørelsen om å rive Y-blokka vekker mildt sagt forundring i utlandet, nå også i Storbritannia. 

Mens regjeringen med kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i spissen vil rive Y-blokka i regjerningskvartalet, kjemper Fortidsminneforeningen for at dette unike og påkostede bygget fra 1969 skal bevares. Bygget har sin selvsagte plass...

Y-blokka i Regjeringskvartalet

Bakgrunn og bevaringsverdi Høyblokka og Y-blokka ble oppført som regjeringsbygninger da det nye Norge tok form etter krigen. De er tegnet av arkitekt Erling Viksjø og er et av senmodernismens hovedverk i Norge. Anlegget representerer viktig nasjonal historie, og har kunstnerisk verdi av internasjonal betydning. Anlegget var foreslått fredet i juni 2011 som del av Statsbyggs landsverneplan. Viksjø var en pionér innenfor norsk modernisme. Han tok patent på naturbetong i...