fbpx

Bygget ble satt opp i 1961, og fra 1981 til 2010 var det i bruk av brannvesenet. Onsdag startet rivingen av bygget.

– Jeg vil nesten si at Tromsø mister noe nå, sier Fredrik Prøsch, sivilarkitekt og nyvalgt leder av Fortidsminneforeningen Tromsø til iTromsø.

Prøsch og Fortidsminneforeningen har i lang tid vært engasjert i kampen om å bevare bygget, sammen med Tromsdalen bydelsråd og flere medlemmer fra Brannkorpset.

– Jeg må jo si at det er trist å erfare at man aldri får et svar på hovedargumentet mot rivingen, nemlig at det er igangsatt på feil premisser, sier Prøsch.

Han mener at kommunen bare la opp til to alternativer: At bygget kunne brukes som del av Otium, eller at det måtte rives.

– Mellom disse to ytterpunktene var det ingen alternativ, sier Prøsch.

Med denne rivingen er Tromsø nå nok et kulturminne fattigere.

Rødlista – hus i fare!

Over hele landet arbeider Fortidsminneforeningens fylkesavdelinger og lokallag for å redde verneverdige bygninger og andre kulturminner fra forfall eller riving. I Rødlista, foreningens sentrale register over verneverdige kulturminner i fare for å forsvinne, kan du lese om mange av disse, se aktuelle dokumenter og følge utviklingen i hver enkelt sak. Kontakt oss om du har forslag til nye kandidater til lista.

matrise ferdig mindre Side 1 beskj lite