fbpx

Flakk-gruppen som for et år siden lanserte planer om å bygge et Snøhetta-tegnet hotell på tomten der det i dag står et 130 år gammelt trehotell, har nå snudd i saken. Til Sunnmørsposten sier eiendomsutvikleren at man har valgt å bygge det nye hotellet Basecamp Hotel på en tomt lenger unna sjøen, bedre beskyttet mot en mulig framtidig flodbølge. 

Fortidsmninneforeningen Sunnmøre lokallag har lenge engasjert seg i saken, sist da de i en uttalelse kritiserte planprosessen for ikke å ta med bevaring av trehotellet som et premiss for reguleringsplanen. Vi gleder oss over at Flakk-gruppen nå har valgt enn annen løsning enn riving (eller "å gi bort bygningen gratis mot at den flyttes", som det opprinneig het da saken ble kjent i fjor). Vi beholder den likevel på Rødlista i kategorien "truet". Skjebnen til det ærverdige, men nedslitte hotellet er, slik vi vurderer det, høyst usikker. 

Rødlista – hus i fare!

Over hele landet arbeider Fortidsminneforeningens fylkesavdelinger og lokallag for å redde verneverdige bygninger og andre kulturminner fra forfall eller riving. I Rødlista, foreningens sentrale register over verneverdige kulturminner i fare for å forsvinne, kan du lese om mange av disse, se aktuelle dokumenter og følge utviklingen i hver enkelt sak. Kontakt oss om du har forslag til nye kandidater til lista.

matrise ferdig mindre Side 1 beskj lite