fbpx

Vigra Kringkaster, Møre og Romsdal

Hele kringkastingsanlegget blir jevnet med jorden hvis ikke lokale vernemyndigheter tar ansvar for bevaring. Antennemasten på bildet er allerede demontert.

Vigra kringkastingsstasjon på Giske utenfor Ålesund står i fare for å rives etter at Riksantikvaren våren 2015 har konkludert med at anlegget ikke blir fredet. 

Fortidsminneforeningen ved Sunnmøre lokallag skrev desember 2014 en appell til Riksantikvaren, om at anlegget må midlertidig fredes i påvente av anlegget sikres ved vern på annen måte. Riksantikvaren påpeker at anlegget ikke lenger er komplett (ble bombet under siste krig og antennemast er demontert) og dermed ikke har nasjonal verdi. Riksantikvaren mener likevel at stasjonen representerer viktig regional historie og oppfordrer Giske kommune til å ta ansvar for anlegget. Riksantikvarens endelige vurdering kom etter at eier Telenor/Norkring AS høsten 2014 ba Riksantikvaren, Møre og Romsdal fylkeskommune og Giske kommune om nødvendige innspill og vedtak i saken som gjelder riving av kringkastingsstasjonen. Grunneier har primært ønsket at senderhuset bevares, men under forutsetning av at det oppnås realistiske planer for drift og vedlikehold som museum. Om dette ikke er mulig ønsker grunneier at anlegget rives og området tilbakeføres til jordbruksland.

Kringkastingsstasjonen som symbol og dokumentasjon på en viktig epoke i Norges kommunikasjonshistorie står nå i fare for å gå tapt.

Vigra kringkaster har hatt en enorm betydning for vanlige radiolyttere og ikke minst fiske- og handelsflåten. Sendingene kunne tas inn over store deler av den nordlige halvkule. Kringkasteren er den eneste av de fire gamle «storsenderene» som står igjen, og er den eldste og den eneste som har tatt aktivt del i hele den analoge kringkastingshistorien – AM, FM og TV –  en viktig teknisk epoke som bør dokumenteres for ettertiden.

Det gjenstående anlegget dokumenterer også viktig nasjonal krigshistorie, blant annet om betydningen radiokommunikasjon hadde under 2. verdenskrig. Vigra Kringkaster var det frie Norges viktigste informasjonskanal, før senderen ble bombet 15. april 1940 og okkupasjonsmakten tok kontroll over anlegget. Okkupasjonsmaktens sender ble under angrep fra engelske fly truffet av prosjektiler, men ble ikke ødelagt. Den er fremdeles utstilt på stasjonen i dagens senderbygg fra 1948, med prosjektilhullene i frontpanelet etter angrepet. Denne bygningen og en EB sender på 100kW, opprinnelig bestilt av tyskerne, sto ferdig og ble tatt i bruk 12. april 1948 som den første av de krigsskadde kringkasterne. Kong Haakon sto for den offisielle åpningen, noe som understreker viktigheten av kringkasteren på den tiden.

Mer om anlegget her.

Utvikling i saken

Giske kommune har gitt tillatelse til riving av Vigra kringkaster

Vigra Kringkaster, Møre og Romsdal

21.09.2017 gjorde Giske kommune vedtak om tillatelse til riving av anlegget, med følgende begrunnelse:

"Den kulturhistoriske verdien som Vigra Kringkastar utgjer, er ikkje åleine representert av sjølve bygningsmassen. Kulturminnet som det radiotekniske materielle og utstyret ved Vigra Kringkastar representerer, kan konserverast på museum framfor at sjølve bygningane skal...

Vigra kringkaster klargjøres for riving

Vigra Kringkaster, Møre og Romsdal

Vigra kringkaster er i ferd med å ryddes og klargjøres for riving. Telenor vil ikke ta ansvar for bygget, og er ikke villig til å bidra til at venneforeningen kan drifte anlegget som et museum. De har gitt beskjed om at anlegget rives i løpet av høsten.

Fortidsminneforeningen Sunnmøre lokallag, Venneforeninga for Vigra kringkastar og Norsk radiohistorisk forening har skrevet...

Midlertidig fredet i 11. time!

Vigra Kringkaster, Møre og Romsdal

2. august 2018: Riksantikvaren sa nei til fredning i 2015 da Vigra kringkaster ikke ble ansett for å ha nasjonal verdi. Tidligere i sommer så det helsvart ut - Giske kommune hadde gitt eier Norkring rivetillatelse og arbeidet skulle etter planen ta til nå i august. Så, etter et brev fra ordfører Harry Valderhaug til Riksantikvaren, kom beskjeden i juli: Møre og Romsdal...