fbpx

Gamle baketradisjoner i Lærdalsøyri

Gamlebakeriet i Lærdalsøyri ligger i hjertet av bygningsmiljøet Gamleøyri med mer enn 150 bevarte trehus fra 1700 – 1800-tallet. Dette unike strandsitterstedet er en gammel markedsplass for handel mellom østlandsbygdene og Vestlandet. Lærdalsøyri viser i sin bebyggelse med naust, buer og pakkhus en nær tilknytning til sjøen og en rik handelsvirksomhet. Nå er turismen stor i Lærdal og det flotte fjordlandskapet i Sogn.  

Sogn og Fjordane. Innerst i Sognefjorden. Lærdalsøyri, tettsted og administrasjonssenter i Lærdal kommune, ligger innerst i Sognefjorden med frodig kulturlandskap og rike natur – og kulturopplevelser. Lærdal har fått merket for Bærekraftig reisemål, et kvalitetsmerke for reisemål som systematisk jobber for å redusere reiselivets negative påvirkning på omgivelsene.

Bakeri gjennom 70 år. Bakeriet ble bygd rundt 1880, og var i drift fram til 1950. Det var ett av flere bakerier i tettstedet som rundt 1850 hadde nærmere 1000 innbyggere. Selve bakingen foregikk i denne bygningen, mens det var et eget utsalg i en liten bygning ut mot Øyra-gata. Lærdalsøyri var et sted med stor aktivitet der en mengde ulike håndverkere hadde tilhold. Gamlebakeriet forteller sin del av historien om dette livskraftige samfunnet innerst i Lærdalsfjorden.

Eid av Fortidsminneforeningen fra 1972. Huset ble overtatt av Fortidsminneforeningen i 1972, og det har i tida etter blitt brukt i nærings- eller publikumssammenhenger.

Opplevelser i området: Opplevelsene står i kø i dette populære turistområdet. Borgund stavkirke, Urnes stavkirke, historiske vandreveier, opplevelser på fjell og fjord.

Inspirasjon til opplevelser

TILLEGGSINFORMASJON

Besøk
Utleie