fbpx

Stranges Stiftelse ligger i Bergen, Hordaland.

Stranges Stiftelse er en av Bergens eldste institusjoner. Stiftelsens fattighus for kvinner ble opprettet i 1609 av rådmann Strange Jørgensen, og har blitt gjenoppbygget flere ganger siden den tid. Den nåværende bygningen ble reist i 1751. Bygningen var i bruk og under kommunal kontroll helt fram til 1972, da hjemmet ble nedlagt på grunn av de "primitive" forhold i bygningen. Interiøret hadde da stått mer eller mindre uendret i 220 år.

Foreningen overtok eiendommen i 1972, men Stranges Stiftelse stod fremdeles formelt oppført som eier fram til 1989 da Stiftelsen ble oppløst, og all eiendom og kapital overført til Fortidsminneforeningen. Bygget er i dag sentrum for foreningens aktiviteter i fylket.

TILLEGGSINFORMASJON

Besøk
Utleie

Sesong

Kontortid for administrasjonen i Fortidsminneforeningen Hordaland mandag - fredag 09 - 15

Priser

Stranges stiftelse leies ut til selskaper og møter
Helgearrangement (fredag - søndag) 4000,-
Kveldstid ukedag (mandag - torsdag) 2000,-
Dagtid ukedag (mandag - fredag) 1000,-
Tillegg teknisk utstyr: 500,-
hordaland@fortidsminneforeningen.no