Stranges Stiftelse ligger i Bergen, Hordaland.

Stranges Stiftelse er en av Bergens eldste institusjoner. Stiftelsens fattighus for kvinner ble opprettet i 1609 av rådmann Strange Jørgensen, og har blitt gjenoppbygget flere ganger siden den tid. Den nåværende bygningen ble reist i 1751. Bygningen var i bruk og under kommunal kontroll helt fram til 1972, da hjemmet ble nedlagt på grunn av de "primitive" forhold i bygningen. Interiøret hadde da stått mer eller mindre uendret i 220 år.

Foreningen overtok eiendommen i 1972, men Stranges Stiftelse stod fremdeles formelt oppført som eier fram til 1989 da Stiftelsen ble oppløst, og all eiendom og kapital overført til Fortidsminneforeningen. Bygget er i dag sentrum for foreningens aktiviteter i fylket.

TILLEGGSINFORMASJON

Besøk
Utleie

Sesong

Kontortid for administrasjonen i Fortidsminneforeningen Hordaland mandag - fredag 09 - 15

Priser

Besøk avtales med administrasjonen

Merknader til besøkende

Stranges Stiftelse kan leies ut som selskaps -og møtelokale. Leiepriser for 2018: Selskaper 4000,- /Foreningsmøte 700,- /Årsmøte, lengre dagsmøter 1500,-