fbpx

Ullestadbua ligger i Voss kommune, Hordaland.

Denne minste bygningen i foreningens eie har opprinnelig stått på den gamle kapellangården i Ullestad på Voss. Den er antakelig bygget rundt 1740, og ble brukt til å lagre kjøttmat og melkeprodukter i. Den har også sannsynligvis blitt bygget sammen med et eldhus som har hatt samme møneretning som bua.

Bua ble gitt som gave til foreningen i 1906, og rundt 1913 ble den flyttet til Gullfjordungen, inntil Lydvaloftet, der den fremdeles står. Bakgrunnen for flyttingen var at jernbanestasjonen skulle utvides.

Bygningen er ikke åpen for publikum, unntatt ved spesialarrangement.

TILLEGGSINFORMASJON

Besøk
Utleie

Merknader til besøkende

Bygningen er ikke åpen for publikum, unntatt ved spesialarrangement.